PRODUKTY DIODOWE
ZASADY EKSPLOATACJI

 Nie dopuszczać do przegięć dopuszczalnego promienia światłowodu. Dopuszczalny promień łatwo obliczyć według następującej reguły: R=Dx10, gdzie R to dopuszczalny promień przegięcia, D-średnica światłowodu

Należy zwracać uwagę na jakościową obróbkę włókien. Wszystkie włókna (prócz włókna typu "Solidcore") należy obcinać tylko gorącym nożem dla uzyskania lustrzanego wyglądu na końcu kabla.

Po pewnym czasie (1 rok) może wystąpić zmniejszenie jasności fluorescencji.
Z zasady, występuje to przede wszystkim na kablu bocznej fluorescencji ( kabel świecący powierzchnią boczną) , przy czołowej fluorescencji jest to niezauważalne. Podstawową przyczyną zmniejszania fluorescencji jest naturalne zanieczyszczenie filtrów i światłowodów na końcach. Należy je przecierać suchą miękką tkaniną bez meszku. Jeżeli w porę nie usuniemy osiadającego się na włóknach pyłu i kurzu (zwłaszcza metalowych lub sztucznych materiałów), to przy włączaniu lampy, pod wpływem temperatury, zanieczyszczenia mogą wtopić się w powierzchnię czołową światłowodu. Takie zanieczyszczenie trudno usunąć . W takim wypadku trzeba obciąć światłowód wraz z zanieczyszczeniem na 2 do 4 mm. W związku z tym rekomenduje się zastosować tak zwany "serwisowy zapas kabla", czyli rezerwę 50-70 cm. Nawet przy profilaktycznym przycinaniu raz na trzy miesiące, kabla wystarczy na 15 do 25 lat.

Należy pamiętać, iż lampa w generatorze musi wystygnąć przed powtórnym włączaniem (zazwyczaj 3 do 4 min.). Wielokrotne włączanie i wyłączanie lampy w krótkich odstępach czasu może niekorzystnie wpłynąć na jasność fluorescencji lub uszkodzenie lampy. W generatorach 150 W stosuje się lampy z terminem wytrzymałości do 10000 godzin. Dla lepszego efektu świetlnego rekomenduje się zmieniać lampę w generatorze regularnie co 6000 godzin.

Zawsze należy sprawdzić ustawienie ostrości lampy.

Należy uciąć i złączyć równomiernie przy części czołowej wychodzącej z generatora wszystkie grubości światłowodów jakie stosujemy do danego projektu w celu równomiernego rozprowadzenia światła. Przy błędnym łączeniu światłowodów w części czołowej różnice w oświetleniu na poszczególnych światłowodach sięgać mogą od 15 do 25 %

*W razie wykorzystania kabla z licznymi zagięciami, mogą występować dodatkowe straty.

Apm Morkom, Ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice Tel/fax:+48 12 2744151
www.apm-swiatlowody.pl, fiber@apm-swiatlowody.pl

Copyright © 2003-2016 APM Morkom • Wszelkie prawa zastrzeżone.